U Nar. nov., br. 155 od 29.12.2014. objavljena je Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu koja stupa na snagu 1.1.2015.

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti za navedene radnike za 2015., nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza, ne može biti niži od 72,10 kuna.

Na navedeni iznos plaće ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Objavljeno: 31.12.2014.

natrag