Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera donesena je temeljem Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13). Ovom se Odlukom pobliže uređuju: uvjeti i način provedbe supervizije kreditnih institucija, sadržaj plana supervizije,  postupak izricanja supervizorskih mjera i obveze tijela kreditne institucije tijekom i nakon supervizije.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« (28.2.2014.), osim čl. 5. ove Odluke, koji stupa na snagu danom primjene tehničkih standarda o referentnom portfelju iz čl. 78. st. 8. Direktive 2013/36/EU. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera (Nar. nov., br. 1/09 - 67/13).

Objavljeno: 21.02.2014.

natrag