Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata donesena je temeljem Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Nar. nov., br. 120/12) i Zakona o energiji (Nar. nov., br. 120/12 i 14/14). Odlukom o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata utvrđuje se način i postupak vođenja razdvojenog računovodstva te razdvojenog praćenja poslovnih događaja, pravila za posebno i odvojeno vođenje poslovnih knjiga, razdvajanje računa imovine, obveza, prihoda i rashoda te forma, sadržaj i dostava financijskih izvještaja energetskih subjekata za potrebe regulacije energetskih djelatnosti. Obveznici primjene ove Odluke su sve pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj koje obavljaju jednu ili više energetskih djelatnosti i imaju dozvolu za obavljanje energetskih djelatnosti.

Odluka je stupila na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 26.7.2014.

 

Objavljeno: 22.07.2014.

natrag