U Nar. nov., br. 127 od 29.10.2014. objavljena je Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija koja stupa na snagu dana 6.11.2014.

Ovom Odlukom određuju se plasmani koji su predmet kupoprodaje, uvjeti za kupoprodaju i povrat plasmana te dokumentacija koju kreditna institucija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci.

Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (Nar. nov., br. 67/13).

Objavljeno: 30.10.2014.

natrag