U Nar. nov., br. 24 od 21.2.2014. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja, koja je stupila na snagu 22. veljače 2014.

Između ostaloga, izmijenjena je toč. IV. Odluke, prema kojoj:

  • Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske koristi službeni osobni automobil gornje srednje klase, s osobnim službenim vozačem 24 sata dnevno.
  • Ministri i državni dužnosnici II. skupine iz toč. II. ove Odluke koriste službeni osobni automobil srednje klase, s osobnim službenim vozačem 24 sata dnevno.
  • Državni dužnosnici koji imaju status štićene osobe koriste službeni osobni automobil koji im je dodijeljen sukladno posebnim propisima o određivanju štićenih osoba i provođenju njihove zaštite i osiguranja.
  • Državni dužnosnici III. skupine iz točke II. ove Odluke imaju pravo na korištenje službenog osobnog automobila isključivo za službene potrebe.

Objavljeno: 24.02.2014.

natrag