U Nar. nov., br. 10 od 27. siječnja 2014. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja stupa na snagu 4. veljače 2014.

Temeljem izmjena i dopuna Odluke, između ostalog, dolazi do određenih promjena kod identificiranja obveznika dostavljanja izvješća o ostalim kreditnim poslovima, te depozitnim poslovima s inozemstvom.

Također, uvodi se i obveza izvještavanja o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom.

Poslovi oplemenjivanja s inozemstvom uključuju poslove transformacije, dogradnje, sastavljanja, obnavljanja, poboljšavanja i slične poslove na robi u tuđem vlasništvu s ciljem proizvodnje novog ili značajno poboljšanog proizvoda, a odvijaju se između rezidenata i nerezidenata.

Obveznici izvješćivanja o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom dužni su izvješćivati Hrvatsku narodnu banku:

  1. o izvozu robe na oplemenjivanje i uvozu robe s oplemenjivanja,
  2. o uvozu robe na oplemenjivanje i izvozu robe s oplemenjivanja,
  3. o prihodima ostvarenima od usluga oplemenjivanja od nerezidenata i
  4. o rashodima od usluga oplemenjivanja prema nerezidentima.

Podaci o navedenim poslovima dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci na obrascu OPL-M (Upitnik o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom). Obrazac se dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci mjesečno u roku 15 dana po isteku izvještajnog mjeseca.

Obveznici izvješćivanja odnosno dostave obrasca OPL-M jesu rezidenti koje Hrvatska narodna banka izabere u uzorak u skladu s člankom 90. ove Odluke. Iznimno, obveznici podnošenja jesu svi rezidenti koje Hrvatska narodna banka nije odabrala u uzorak, ali u tijeku mjeseca obave poslove oplemenjivanja s inozemstvom, za one mjesece u kojima su bili uključeni u takve poslove.

 

Objavljeno: 30.01.2014.

natrag