U Nar. nov., br. 11/14 od 29. siječnja 2014. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja, a stupila je na snagu 30. siječnja 2014.

Objavljeno: 03.02.2014.

natrag