U Nar. nov., br. 25 od 24.02.2014. godine objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, odnosno 20.02.2014. godine.

Objavljeno: 26.02.2014.

natrag