U Odluci o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (Nar. nov., br. 83/09 - 77/14) utvrđuje se plaća i druga primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u cilju provedbe antirecesijskih mjera - štednje na svim razinama, a radi ograničavanja negativnih učinaka gospodarske krize u RH. Odredbe ove Odluke primjenjuju se na plaće i druga primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u kojima RH ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju većinski udio u temeljnom kapitalu, ukoliko to nije drugačije propisano posebnim zakonom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 27.06.2014.

natrag