Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom (Nar. nov., br. 20/14 i 41/14) donesena je temeljem Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13) i Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (Nar. nov., br. 75/08 i 54/13). Ovom se Odlukom propisuju minimalni kvalitativni zahtjevi za upravljanje likvidnosnim rizikom kreditne institucije i kvantitativni zahtjevi za potrebe izvješćivanja Hrvatske narodne banke. Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u RH koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad. Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju na podružnice kreditnih institucija iz država članica koje pružaju uzajamno priznate usluge na području RH i na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga.

Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu 31. ožujka 2014.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom (Nar. nov., br. 41A/14)

 

 

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag