Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (Nar. nov., br. 35/10 - 41/14) donesena je temeljem Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13) i Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (Nar. nov., br. 75/08 i 54/13). Ovom Odlukom propisuju se vrsta i oblik podataka koje su banke, štedne banke, podružnice stranih banaka u RH, stambene štedionice i Hrvatska banka za obnovu i razvitak dužne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci radi statističkog i bonitetnog izvješćivanja.

Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (Nar. nov., br. 41A/14)

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag