U Nar. nov., br. 94 od 31.7.2014. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore koja stupa na snagu 31.7.2014., a primjenjuje se od 1.8.2014. godine.

Ovom Odlukom oslobađaju se članice sa poplavom ugroženih područja zaduživanja komorske članarine na razdoblje od šest mjeseci i to od srpnja do prosinca 2014. godine. Popis članica će se utvrditi na razini županijskih komora.

Objavljeno: 01.08.2014.

natrag