U Nar. nov., br. 157 od 31.12.2014. objavljena je Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore koja se primjenjuje od 1. siječnja 2015.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore, izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovim obračunom i naplatom.

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag