U Nar. nov., br. 82 od 9. srpnja 2014. objavljena je Odluka o donošenju Programa potpora subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije koja je stupila na snagu dana 3. srpnja 2014.

Tijekom mjeseca svibnja 2014. godine, na području Vukovarsko-srijemske županije dogodile su se poplave koje su svojim opsegom, intenzitetom i neočekivanošću ugrozile zdravlje i živote većeg broja ljudi, imovinu i okoliš te onemogućile u nekim slučajevima i na dulje razdoblje, redovito odvijanje gospodarskih djelatnosti. Slijedom tih događaja Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 2014. godine donijela Odluku o proglašenju katastrofe za područje Vukovarsko-srijemske županije, kako bi što ranije započeo postupak saniranja posljedica koje nije bilo moguće spriječiti i otkloniti redovnim djelovanjem nadležnih tijela.

Ovaj Program sadrži mjere i aktivnosti radi hitnog saniranja posljedica katastrofe proglašene na području Vukovarsko-srijemske županije koje je pogođeno poplavom te predstavlja temeljni i operativni Program pomoći malom gospodarstvu na poplavljenom području, sukladno Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (»Narodne novine«, broj 77/2014).

Programom se određuju način ostvarivanja i uvjeti kao i iznos bespovratnih potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013) te rokovi za postupanje i druga pitanja, a sve s ciljem uspostave redovitog obavljanja gospodarskih djelatnosti i obnove gospodarskih dobara na području koje je pogođeno poplavom.

Mjere se provode sukladno Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije za cjelovito područje Vukovarsko-srijemske županije.

Objavljeno: 10.07.2014.

natrag