U Nar. nov., br. 98 od 8. kolovoza 2014. objavljena je  Odluka o donošenju programa energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2020. godine s detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2016. godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Objavljeno: 12.08.2014.

natrag