Od 1.9.2014. na posebni (tzv. zaštićeni) račun isplaćuju se i pojedina materijalna prava iz radnog odnosa!

U Nar. nov., br. 93/14 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Izuzev pojedinih odredaba koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015., a koje se odnose na sudjelovanje Fine u postupcima ovrhe na nekretninama (postupak prodaje nekretnina), predmetne izmjene i dopune Ovršnog zakona stupaju na snagu 1. rujna 2014. godine.

Temeljem čl. 59. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona dopunjen je čl. 172. Ovršnog zakona koji uređuje primanja koja su izuzeta od ovrhe. Tako su počevši od 1. rujna 2014. od ovrhe izuzeta i sljedeća primanja:

  • utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,
  • naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
  • dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
  • naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,
  • potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada.

Slijedom navedenog, navedena primanja se počevši od 1. rujna 2014. isplaćuju na posebni (tzv. zaštićeni) račun.

Objavljeno: 25.08.2014.

natrag