Na sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 21.3.2014. usvojen je Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža. Ovim  Zakonom se privremeno, u razdoblju 1.4.2014. - 31.12.2014., uskraćuje pravo na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, koje je kolektivnim ugovorima ugovoreno u visini od 4, 8 i 10% i to:

  1. za zaposlene u državnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, te
  2. za zaposlene u javnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta ili kao uvećanje osnovice za izračun plaće ili kao uvećanje plaće izračunate kao umnožak osnovne plaće i dodataka s osnova uvjeta rada.

Zakonom je dodatno propisano kako se u pogledu ovog prava ne primjenjuje načelo za radnika najpovoljnijeg prava.

Objavljeno: 26.03.2014.

natrag