U Nar. nov., br. 2/14 od 8. siječnja 2014. objavljena je Odluka o porezima Grada Pazina (u nastavku: Odluka), a stupa na snagu 1. veljače 2014.

Počevši od 1. veljače 2014. prirez porezu na dohodak na području Grada Pazina plaća se po stopi od 9% umjesto dosadašnjih 5%.

Objavljeno: 10.01.2014.

natrag