U Nar. nov., br. 75/14 objavljen je Obiteljski zakon koji stupa na snagu 28. lipnja 2014. osim određenih članaka Zakona (vidjeti čl. 563.).

Zakonom se uređuju brak, izvanbračna zajednica žene i muškarca, odnosi roditelja i djece, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje, obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija te postupci u vezi s obiteljskim odnosima i skrbništvom.

Objavljeno: 24.06.2014.

natrag