U Nar. nov., br. 49 od 18.4.2014. objavljena je Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini koja stupa na snagu 18.4.2014. godine.

Ovim izmjenama i dopunama dodane su:

  1. Nove brojčane oznake:
  • 1260 - Povrat poreza na dodanu vrijednost diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama te međunarodnim organizacijama sa sjedištem u RH (članak 3. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije, te međunarodne organizacije).
  • 8788 - Doprinos za zapošljavanje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći.
  • 4421 - Prisilna naplata poreza po zahtjevima drugih država članica EU koju provodi Porezna uprava RH.
  • 4472 - Prisilna naplata novčanih kazni, troškova postupka i drugih javnih davanja po zahtjevima drugih država članica EU koju provodi Porezna uprava RH.
  1. Novi uplatni računi:
  • Porez i prirez na dohodak za uplatu obveza temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi
  • Prihod od prodaje i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države - Marčana
  • Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina - Šolta
  • Boravišna pristojba - Lokvičići, Lovreć, Muć, Donji Muć, Proložac, Runovići, Zagvozd, Zmijavci

Također promijenjen je Prilog 1 - Popis računa proračuna, Prilog 3 - Popis vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite prihode (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna) i Prilog 4 - Popis dopuštenih modela za zajedničke prihode proračuna i druge prihode za financiranje javnih potreba.

Objavljeno: 23.04.2014.

natrag