Na internet stranicama Ministarstva financija u dijelu koji se odnosi na javne rasprave http://www.mfin.hr/hr/javna-rasprava objavljen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost s konačnim prijedlogom zakona.

Javna rasprava trajat će 30 dana, od 26. lipnja 2014. do 25. srpnja 2014. godine. Zainteresirana javnost može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti na adresu: pdv-eu@porezna-uprava.hr

Sva pitanja i prijedlozi upućeni na ovu e-mail adresu u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću razmotrit će se prije izrade konačne verzije zakona.

Tekst Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost s konačnim prijedlogom zakona možete pročitati na slijedećem linku: http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Nacrt%20prijedloga%20zakona%20o%20izmjenama%20i%20dopunama%20Zakona%20o%20PDV-u.pdf

Tekst koji se odnosi na prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa možete pročitati na slijedećem linku: http://www.mfin.hr/adminmax/docs/ISKAZ%20O%20PROCJENI%20UČINAKA%20PROPISA%20SAVJETOVANJE%2028%204%202014.pdf

 

Objavljeno: 01.07.2014.

natrag