U Nar. nov., br. 35 od 19.3.2014. objavljeni su Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta.

Minimalni novčani iznosi koje je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom iznose:

  • za dijete do 6 godina 937,55 kn,
  • za dijete od 7 do 12 godina 1.103,00 kn,
  • za dijete od 13 do 18 godina 1.213,30 kn.

Ovi Minimalni novčani iznosi stupaju na snagu 1. travnja 2014. godine.

Objavljeno: 24.03.2014.

natrag