U Nar. nov., br. 72 od 13.6.2014. objavljen je Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (u nastavku: Kolektivni ugovor) koji stupa na snagu danom potpisa, a primjenjuje se od 1.5.2014. (osim čl. 24. koji se primjenjuje od 1.9.2014.).

Kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika srednjoškolskih ustanova, a sklapa se na određeno vrijeme do 12.12.2016.

Nakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor, u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj, prava, obveze te prestanak radnog odnosa i dalje se primjenjuju tri (3) mjeseca, kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu.

 

Objavljeno: 17.06.2014.

natrag