U Nar. nov., br. 42 od 2.4.2014. objavljen je Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi kojeg su Vlada Republike Hrvatske i Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske sklopili 25. ožujka 2014.

Ovim Kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada radnika u ustanovama socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama.

Ugovor  je stupio na snagu 1. travnja 2014. godine, a primjenjuje se do 12. prosinca 2016. godine.

Objavljeno: 08.04.2014.

natrag