U Nar. nov., br. 66 od 30.5.2014. objavljen je Kolektivni ugovor za djelatnost humanitarnog razminiranja.

Kolektivni ugovor su sklopili 31. ožujka 2014.:

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA - UDRUGA POSLODAVACA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA, i

NOVI SINDIKAT, Zagreb, Park Stara Trešnjevka br. 2,

HRVATSKI SINDIKAT HUMANITARNOG RAZMINIRANJA, Osijek, Franje Kuhača 2,

Ugovor je sklopljen  na određeno vrijeme do 30. lipnja 2014., uz mogućnost produženja primjene ukoliko se sa istim suglase obje strane.

Objavljeno: 03.06.2014.

natrag