U Nar. nov., br. 157 od 31.12.2014. objavljena je Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2015.

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. je središnja klasifikacija proizvoda i statistički standard koji se koristi za prikupljanje i objavu podataka koji zahtijevaju razinu proizvoda te za međunarodnu razmjenu podataka.

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag