U Nar. nov., br. 31 od 7.3.2014. (objavljeno dana 10.3.2014.) objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa koja stupa na snagu 15.3.2014.

Uredbom, koja je stupila na snagu 1.5.2012. (objavljena u Nar. nov., br. 49 od 27.4.2012.), je propisan način ispunjavanja naloga za isplatu plaće za sve poslodavce te je kao obvezni element naloga za isplatu plaće propisan i "poziv na broj zaduženja".

Ovim izmjenama:

  • promijenjena je definicija poslodavca koji ne uplaćuje doprinose,
  • promijenjen je rok dostave lista poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose,
  • propisana je nova oznaka koja se obvezno upisuje u "poziv na broj platitelja" na nalozima za isplatu plaće.

Detaljnije o navedenom pročitajte u članku Dražena Opalića: "Kontrola plaćanja doprinosa prema plaći i ostalim primicima uz plaću - izmjene i dopune Uredbe" koji možete pročitati OVDJE, a koji će biti objavljen u FIP-u br. 4/14.

 

Objavljeno: 10.03.2014.

natrag