Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (Nar. nov., br. 49/13) donesen je temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 174/04 - 148/13). Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć iz čl. 74. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a u svezi čl. 3. st. 1., čl. 6. st. 1. i čl. 8. st. 1. Uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (Nar. nov., br. 40/13), a osobito kriteriji za utvrđivanje iznosa visine jednokratne novčane pomoći u pojedinim situacijama kao i drugo važno za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Izmjene Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 20.3.2014.

Objavljeno: 17.03.2014.

natrag