U Nar. nov., br. 141 od 1.12.2014. objavljeni  su: Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, koji su stupili  na snagu 2.12.2014.

Zbog promjene visine deficita državnog proračuna promijenjen je iznos do kojeg se Vlada Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala što je iskazano u Računu financiranja. Promijenjena je visina zaduživanja, iznos godišnje vrijednosti novih financijskih jamstava, iznos jamstvene zalihe te iznos sredstava za temeljni kapital, subvenciju kamata, udio u kreditima i garantni fond Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2014.

Isto tako, radi omogućavanja izvršavanja obveza Centra za restrukturiranje i prodaju preuzetih Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, dopunjen je dio Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu koji se odnosi na upravljanje državnom imovinom.

Objavljeno: 02.12.2014.

natrag