Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova (Nar. nov., br.  23/14 i 50/14) donesena je temeljem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br.  80/08 - 153/13). Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć i na naknadu putnih i selidbenih troškova, kao i visina naknade koju ima nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, a kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta te koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu. Pod drugim mjestom zaposlenja smatra se mjesto zaposlenja udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta. Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u visini 1.200,00 kn. Sukladno izmjenama Odluke, nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja, a ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška samo za sebe.

Izmjene Odluke stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 1.5.2014.

Objavljeno: 25.04.2014.

natrag