U Nar. nov., br. 1 od 3. siječnja 2014. objavljen je Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Objavljeno: 03.01.2014.

natrag