U Nar. nov., br. 51 od 25.4.2014. objavljen je Ispravak Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14), tiskanica uputnice iz čl. 39. st. 1. zamjenjuje se novom tiskanicom uputnice čiji je oblik i sadržaj otisnut uz ovaj Ispravak.

Objavljeno: 28.04.2014.

natrag