U Nar. nov., br. 22 od 19.2.2014. objavljen je Ispravak Pravilnika o dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima koji stupa na snagu 27.2.2014. godine.

 

Objavljeno: 21.02.2014.

natrag