Iskazivanje dividendi u ID-1, rok: 31. siječnja 2014.

Pravilnikom o porezu na dohodak, čl. 78., propisana je obveza podnošenja Obrasca ID-1, pored ostaloga i za isplate dividendi i udjela u dobiti u 2013. godini, i to:

  1. za isplate oporezivih dividendi, identifikator 1, stupac 14,
  2. za neoporezive primitke od dividendi i udjela u dobiti iz ESOP programa, identifikator 2,
  3. za neoporezive primitke od dividendi i udjela u dobiti koji su iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva, identifikator 3.

Pritom se za dividende i udjele u dobiti pod 2. i 3. popunjavaju sljedeći podaci:

  • o isplatitelju pod I. brojčanoj oznaci - identifikatoru obrasca,
  • poreznom obvezniku i
  • iznosu primitka pod II. stupac 1 (red. br.), 2 (Ime i prezime poreznog obveznika), 3 (OIB), 4 (Oznaka grada/općine), 5 (Iznos primitka) i 23 (Isplaćeni iznos primitka).

JOPPD:

Podsjećamo da je izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 160/13) uvedena nova oznaka 42 u prilogu 4. Obrasca JOPPD za prikazivanje primitaka po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju.

Sukladno obavijesti MF, objavljenoj na stranicama Porezne uprave, za navedene isplate JOPPD se podnosi u roku propisanom čl. 76. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 - 160/13), za isplatitelje dividendi na koje se ne plaća porez na dohodak prema čl. 30. st. 12. i 13. Zakona o porezu na dohodak odnosno na dan isplate neoporezivog primitka ili najkasnije slijedeći dan.

Objavljeno: 31.01.2014.

natrag