U Nar. nov., br. 35 od 19.3.2014. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u veljači 2014.

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2014. u odnosu na siječanj 2014. iznosi 99,7.

Objavljeno: 24.03.2014.

natrag