U Nar. nov., br. 27 od 26.2.2014. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2014.

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2014. u odnosu na prosinac 2013. iznosi 99,9.

Objavljeno: 27.02.2014.

natrag