Državni zavod za statistiku objavio je da Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2014. u odnosu na kolovoz 2014. iznosi 100,7.

Objavljeno: 20.10.2014.

natrag