U Nar. nov., br. 70 od 9.6.2014. objavljen je novi Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz Državnog proračuna i kojim se utvrđuju se posebnosti za zaposlenike u kulturi koje nisu ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 141/12). Navedeni Ugovor stupa na snagu 1. lipnja 2014. godine.

Objavljeno: 11.06.2014.

natrag