U Nar. nov., br. 80 od 2. srpnja 2014. objavljena je Eskontna stopa Hrvatske narodne banke.

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2014. iznosi 7% godišnje.

Objavljeno: 03.07.2014.

natrag