Stope poreza na dohodak od 1.1.2024.

Porezne stope godišnjeg poreza na dohodak utvrđuju jedinice lokalne samouprave prema limitima propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 114/23). Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave objavljuje se u „Narodnim novinama“ najkasnije do 31. prosinca 2023., sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2024. godine i primjenjuje se do donošenja nove odluke.

Nižu stopu od 20% i višu stopu od 30% primjenjuju jedinice lokalne samouprave, čija predstavnička tijela nisu donijela u roku odluku kojom se propisuje visina poreznih stopa.​

Konačnu tablicu propisanih stopa godišnjeg poreza na dohodak preuzetu sa stranica Porezne uprave dajemo u nastavku:

 

 

Natrag