Ograničenja i izuzeća od ovrhe u 2023.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr. plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. iznosila je 7.583 kune (Nar. nov., br. 125/22). Budući da je od 1.1.2023. euro službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, relevantan iznos za provedbu ovrhe u 2023. je 1.006,44 eura (7.583 / 7.53450 = 1.006,437)

Dakle, razgraničenje iznosa plaće koji se ne smije ovršiti u 2023. godini (tzv. zaštićeni dio plaće) provodi se ovisno o tome je li neto plaća ovršenika manja ili veća od prosječne, ali i ovisno o tome koja tražbina se iz plaće namiruje.

U nastavku dajemo pregled iznosa plaće i drugih primitaka koji su izuzeti od ovrhe tijekom 2023. godine.

 

 

 

 

Natrag