Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2024.

Fond sati po mjesecima za 2024. (2096 sati)

Blagdani i neradni dani u 2024.

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 110/19)

***

U dane vjerskih blagdana pripadnici pojedinih vjeroispovijesti u Republici Hrvatskoj imaju pravo na neradni dan, i to:

  • kršćani koji slave blagdan Božića na dan 7. siječnja toga dana
  • kršćani koji slave blagdan Uskrsa prema julijanskom kalendaru na dan Uskrsnog ponedjeljka
  • pripadnici islamske vjeroispovijesti koji slave blagdane Ramazanski bajram i Kurban-bajram jedan dan prema svom izboru za svaki od tih blagdana
  • pripadnici židovske vjeroispovijesti koji slave blagdane Jom kipur i Roš hašanu jedan dan prema svom izboru za svaki od tih blagdana.

***

Ako blagdan ili neradni dan pada u nedjelju, na blagdan, odnosno na neradni dan, ne prenosi se u idući dan.

***

Zaposleni u Republici Hrvatskoj u dane blagdana i neradnih dana imaju pravo na naknadu plaće.

 

Kalendar za 2024.

 

 

Natrag