TEB-ov analitički kontni plan za trgovačka društva

Preuzimanje TEB-ovog kontnog plana za trgovačka društva u PDF formatu

Preuzimanje TEB-ovog kontnog plana za trgovačka društva u Excel formatu

Prema Zakonu o računovodstvu glavna knjiga sastoji se od bilančnih i izvanbilančnih zapisa i sustavna je evidencija svih knjigovodstvenih promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja u određenom izvještajnom razdoblju u kojoj se ti događaji grupiraju prema njihovoj vrsti, a na temelju unaprijed pripremljenih konta koja osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. Koji su to podaci propisuje Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjih financijskih izvještaja.

TEB za svoje brojne korisnike priprema analitički kontni plan već preko 70 godina. Sastavljen je u skladu s navedenim propisima, pouzdan i jednostavan za uporabu. Sveobuhvatan je i primjenjiv kod svih poduzetnika, bez obzira na njihov pravni oblik, veličinu i djelatnost, pa ga mogu koristiti obveznici primjene Hrvatskih i Međunarodnih računovodstvenih standarda, kao i grupe koje provode konsolidaciju. Fleksibilan je, i može se na jednostavan način dodatno prilagoditi potrebama i navikama svakog pojedinog poduzetnika, pri čemu se pojedina konta (koja se ne kori-ste) mogu izostaviti, a druga se mogu potanje raščlaniti.

TEB-ov analitički kontni plan osigurava preglednost, potpunost i pouzdanost svih propisanih, ali i drugih korisnih evidencija, a kvalitetnom razradom pomoći će kod ustroja i oblikovanja glavne knjige i pomoćnih evidencija u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Nadalje, pomoći će kod bilanciranja i financijskog izvještavanja, kao i kod obračuna poreza, jer smo uz računovodstvenu razradu posebnu pozornost posvetili evi-dentiranju poreznih stavaka. Njegovom primjenom osigurat će se kvaliteta poslovnih knjiga i omogućiti brzo i jednostavno sastavljanje godišnjih financijskih, poreznih i svih drugih propisanih izvještaja, te oblikovati kvalitetna informacijska podloga za potrebe izvještavanja menadžera. Osim toga, njegovim usvajanjem će pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“, korisnici priručnika „Računovodstvo i porezi za poduzetnike“ i drugih TEB-ovih publikacija, kao i polaznici TEB-ovih seminara i radionica, lakše pratiti brojne primjere knjiženja i poreznih obračuna koji se u njima prikazuju i obrazlažu.

Osim računovođama, ova je knjižica namijenjena revizorima, poreznim stručnjacima, analitičarima, planerima, kontrolerima, menadžerima, studentima i svima drugima koje zanima računovodstvo.

U TEB-ov analitički kontni plan ugradili smo naše praktično znanje i 67 godišnje iskustvo, pa smo uvjereni da će svima biti korisna pomoć u njihovom radu.

Natrag