Obrazac - evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora

Prethodna suglasnost na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2020. godinu

Rekapitulacija godišnjeg plana i programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2020. godinu

Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2020. godinu

Natrag