Ograničenja i izuzeća od ovrhe u 2022.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2021. iznosila je 7.086,00 kune (Nar. nov., br. 118/21). Prema čl. 173. st. 3. Ovršnog zakona (Nar. nov. br,. 112/12 – 131/20), tako utvrđeni iznos primjenjuje u idućoj godini.

Dakle, razgraničenje iznosa plaće koji se ne smije ovršiti u 2022. godini (tzv. zaštićeni dio plaće) provodi se ovisno o tome je li neto plaća ovršenika manja ili veća od prosječne, ali i ovisno o tome koja tražbina se iz plaće namiruje.

U nastavku dajemo pregled iznosa plaće i drugih primitaka koji su izuzeti od ovrhe tijekom 2022. godine.

 

 

 

 

 

 

Natrag