Zatezne kamate od 1.1.2021.

U Nar. nov., br. 1/21 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima za referentno razdoblje od 1.5.2020. do 31.10.2020., a iznosi 2,75%.

Na temelju te stope izračunava se stopa zatezne kamate, koja se od 1. siječnja 2021. primjenjuje u visini od 7,75% na sljedeće odnose:

  • na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze (2,75% - 3 + 8) u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 – Stečajni zakon i 78/15 – Zakon o obveznim odnosima), te
  • na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava (2,75% + 5) u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 29/18).

Na ostale odnose (koji dakle nisu poslovne transakcije niti su trgovački ugovori odnosno ugovori između trgovaca i osoba javnog prava) u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima od 1. siječnja 2021. primjenjuje se stopa zatezne kamate u visini od 5,75% (2,75% + 3).

U nastavku se daje pregled stopa zateznih kamata od početka primjene kune, koje su se utvrđivale na razini godine odgovarajućim Odlukama, a od 1.1.2008. primjenom Zakona o obveznim odnosima, te od 30.6.2013. primjenom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u odnosu na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze).

Podsjećamo da je temeljem Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 47/20) i Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 53/20) , te Odluke Vlade RH o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 83/20) propisan zastoj tijeka zateznih kamata u razdoblju od 18. travnja 2020. do 18. listopada 2020. godine. Dakle, za navedeno razdoblje ne mogu se obračunavati zatezne kamate.

O pravnom, poreznom, i računovodstvenom aspektu zateznih i ugovornih kamata pročitajte više u FIP-u, br. 8/20.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag