Osnovice za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja za 2020.

Osnovica za obračun doprinosa za 2020. utvrđena je kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta za konkretnu osnovu osiguranja. Pojam ''prosječna plaća'' predstavlja prosječnu mjesečnu bruto plaću po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2019. te ista iznosi 8.742,00 kn.

Podatak o prosječnoj plaći te osnovicama za osobno osiguranje obveznika doprinosa propisani su Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu (Nar. nov., br. 125/19).

U nastavku dajemo tablicu s osnovicama za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja za 2020.


* S danom podnošenja DOH obrasca ili PD obrasca, a paušalisti s danom podnošenja PO-SD obrasca

 

 

 

 

 

 

Natrag