Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se ne smatraju plaćom u iznosima propisanim čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 74/20).

Dakle, porezni propis ne propisuje pravo radnika na primitke propisane navedenim člankom već isključivo propisuje vrste i neoporezive iznose, a poslodavci odlučuju hoće li i u kojem iznosu isplaćivati navedene primitke.

Pregled neoporezivih primitaka možete pogledati u nastavku:

Člankom 6. Pravilnika propisani su i neoporezivi iznosi stipendija, nagrada i naknada fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak, a čiji se pregled daje u tablici u nastavku.

 

Natrag