Naknade i članarine za 2021.

Obveza plaćanja naknade za članarine, općekorisne funkcije šuma i renti uređena je posebnim propisima o članarinama turističkim zajednicama, o šumama te zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U tablici se daje pregled obveznika plaćanja, osnovica, propisana stopa te rok plaćanja navedenih naknada.

Stope članarina turističkim zajednicama za 2021.

Napomena: članarina se umanjuje za 20% ako PO i FO obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koji se smatraju potpomognutim područjima (I. do IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti.

Stope članarina turističkim zajednicama za privatne iznajmljivače za 2021.

Fizička osoba (FO) koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) plaća godišnji paušalni iznos članarine, a ovisno o vrsti smještaja kako se navodi u tablici.

Napomena:

  • godišnji paušalni iznos članarine se umanjuje za 50% za pomoćne ležajeve,
  • članarina se umanjuje za 20% ako PO i FO obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koji se smatraju potpomognutim područjima (I. do IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti.
Natrag