Mirovine - elementi za izračun i uvjeti za 2021.

Mirovinsko osiguranje - elementi za izračun mirovine

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1.7.2021. iznosi 71,53 kn.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1.7.2021. iznosi 71,53 kn.

Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1.1.2021. u svoti od 2.558,25 kn mjesečno.

U nastavku se daje tablica s podacima o aktualnoj vrijednosti mirovine, najnižoj mirovini i najnižoj mirovini hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Mirovinsko osiguranje – uvjeti za mirovinu u 2021.

Uvjete za mirovinu određuje Zakon o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13 – 102/19; ZOMO). Pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža (čl. 33. ZOMO), a pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža (čl. 34. ZOMO).

Međutim, ako je osiguranik žena tada ona stječe pravo na starosnu mirovinu u 2021. kada navrši 62 godine i 9 mjeseci života i 15 godina mirovinskog staža (čl. 180. ZOMO), a pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u 2021. stječe kada navrši 57 godina i 9 mjeseci života i 32 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža (čl. 182. ZOMO). Uvjeti za mirovinu u 2021. (starosna, prijevremena, starosna – žene, prijevremena – žene) navode se u tablici.

Natrag